Surat Edaran Pengaturan Perjalanan Orang di Wilayah DIY pada Masa Pandemi Covid-19

  • 28 September 2021 05:25:12
  • 47 views

SURAT EDARAN

NOMOR 443/19350

TENTANG

PENGATURAN PERJALANAN ORANG DI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)