Hymne Kulon Progo

  • 29 Juni 2020 00:00:00
  • 838 views

Hymne Kulon Progo

Pencipta : H.Suhadi, BA

 

Insan Pancasila jaya
Beriman dan bertaqwa
Tekad bulat semangat baja
Menuju cita-cita

Kaya subur adiluhung
Kulon Progo Binangun
Rakyat hidup tertib teratur
Sejahtera adil makmur

Suasana aman tenteram bahagia
Hidup damai sentosa
Guyub rukun gotong royong
Ulet dalam berkarya

Terbina hidup selaras
Serasi dan seimbang
Atas berkat karunia-Nya
Kulon Progo nan jaya