Mars Kulon Progo

  • 29 Juni 2020 11:53:02
  • 884 views

Mars Kulon Progo Binangun

Pencipta : Barzan Asrori

 

Wahai seluruh warga Kulon Progo
Tingkatkan semangat berkarya
Binangun jadi semboyannya
Demi kemajuan bersama

Mari guyub dan ulet bekerja
Dilandasi iman dan taqwa
Kita membangun bersama-sama
Mencapai Kulon Progo sejahtera

Pancasila menjadi azasnya
Musyawarah jadi panduannya
Pembangunan meningkat merata
Sejahtera bumi persada

Kobarkanlah semangat juangmu
Derap langkah bersatu padu
Tingkatkanlah kemampuanmu
Membangun Kulon Progo maju