25 Aug 2019

Goenoeng Ketum Ikasi Kulonprogo

WATES - Rohedy Goenoeng Poerwohandoko, S.Sos. secara aklamasi terpilih sebagai Ketum Pengkab Ikasi Kulonprogo masa bakti 2019-2023.

Tags :  
Ikasi Kulonprogo

Berita Terkait

SubDomain